Scada

scada

Giới thiệu về Scada – Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu Khái niệm về hệ thống scada Khái niệm scada SCADA– Supervisory Control And Data Acquisition là một hệ thống quản lý tự động hóa trong công nghiệp với chức năng điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. […]

Tự động hóa

Tự động hóa

Tự động hóa hoặc điều khiển tự động, là việc sử dụng nhiều hệ thống điều khiển cho các thiết bị hoạt động như máy móc, xử lý tại các nhà máy, nồi hơi, lò xử lý nhiệt, chuyển mạch trong mạng điện thoại, chỉ đạo và ổn định của tàu, máy bay và các ứng dụng […]

Công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0

Bài viết giới thiệu về công nghiệp 4.0 Khái niệm về cách mạng công nghiệp 4.0 Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system), Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận […]

Call Now Button