Robot sơn Yaskawa EPX1250

Số trục điều khiển Axes: 6
Khả năng mang tải Payload: 5.00kg
Tầm với – H-Reach: 1256.00mm
Sai số lặp lại – Repeatability: ±0.1500mm
Khối lượng robot – Robot Mass: 110.00kg
Kết cấu robot – Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt – Mounting: Floor, Inverted, Angle
Call Now Button