Robot sơn Yaskawa EPX2700

Số trục điều khiển – Axes: 6
Khả năng mang tải – Payload: 15.00kg
Tầm với lớn nhất – H-Reach: 2700.00mm
Sai số vị trí – Repeatability: ±15.0000mm
Trọng lượng robot – Robot Mass: 590.00kg
Cấu tạo robot – Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt robot – Mounting: Floor, Inverted, Angle
Call Now Button