Robot Sơn Yaskawa EPX2800

Số trục điều khiển Axes: 6
Khả năng mang tải – Payload: 20.00kg
Tầm với lớn nhất – H-Reach: 2779.00mm
Sai số lặp lại – Repeatability: ±5.0000mm
Khối lượng robot – Robot Mass: 650.00kg
Kết cấu robot – Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt robot – Mounting: Floor
Call Now Button