Robot Sơn Yaskawa EPX2800R

Thông số về robot – Robot Specifications

Số trục robot – Axes: 6
Khả năng mang tải – Payload: 15.00kg
Tầm với tối đa – H-Reach: 2825.00mm
Sai số lặp lại – Repeatability: ±5.0000mm
Khối lượng robot – Robot Mass: 820.00kg
Kết cấu robot – Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt  – Mounting: Floor
Call Now Button