Robot Sơn Yaskawa EPX2900

Số trục điều khiển – Axes: 6
Khả năng mang tải – Payload: 20.00kg
Tầm với lớn nhất – H-Reach: 2900.00mm
Sai số lặp lại – Repeatability: ±0.5000mm
Khối lượng robot – Robot Mass: 1030.00kg
Kết cấu robot – Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt robot – Mounting: Floor
Call Now Button