Robot Yaskawa MH180-120

Số trục điều khiển – Axes: 6
Khả năng mang tải – Payload: 120.00kg
Tầm với lớn nhất – H-Reach: 3058mm
Sai số lặp lại – Repeatability: ±0.2mm
Khối lượng robot – Robot Mass: 1010 kg
Kết cấu robot – Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt – Mounting: Floor
Call Now Button