Robot Yaskawa MH400 II

Số trục điều khiển – Axes: 6
Khả năng mang tải- Load 400 kg
Tầm với lớn nhất – H-Reach: 2942 mm
Sai số lặp lại – Repeatability: ±0.3 mm
Khối lượng robot – Mass: 2700 kg
Kết cấu robot – Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt – Mounting: Floor
Call Now Button